Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit

Een veilige, gezonde, vitale en betrokken omgeving

Medewerkers in de uitvaartbranche worstelen met de inzetbaarheid van hun medewerkers. Het altijd “aanstaan” kan voor spanning zorgen.

Roosters en werktijden die bijdragen aan een hoge werkdruk en verstoorde werk privé balans kunnen bijdragen aan een verhoogd ziekte verzuim. De essentie van duurzame inzetbaarheid is een omgeving waar medewerkers veilig, gezond, vitaal en betrokken zijn en zich kunnen ontwikkelen. Veel organisaties worstelen met dit thema, de kern van de oplossing ligt in het zelf in beweging komen van medewerkers. Het is aan de werkgever om dit te stimuleren en faciliteren. Dat kan op vele manieren. Wij gaan op zoek naar een integrale aanpak, waar samenhang en verbinding aansluiten bij uw ambitie. 

In de cao 2020-2022 is afgesproken dat het cao Fonds trainingen, opleidingen, programma’s en instrumenten gaat subsidiëren die de duurzame inzetbaarheid bevorderen. Wij ondersteunen u bij de uitvoering van TOPI d.m.v. het schrijven van de subsidieaanvraag, inrichten van een Uitvaart Toolbox die duurzame inzetbaarheid op de kaart zet of het ontsluiten van informatie. Afhankelijk van de behoefte van uw medewerkers stellen we een programma samen.

Uw ambitie kan starten bij de verplichting uit de cao maar mooier is als het vanuit goed werkgeverschap en medewerkerszorg wordt ingevuld. 

Diversiteit en inclusie binnen de organisatie

Diversiteit is een feit, inclusie een keuze

Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit

Een veilige, gezonde, vitale en betrokken omgeving

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en SROI

Balans People, Planet en
Profit

Leven Lang Ontwikkelen

Ontwikkelen van wieg tot graf ​

Het Leiderschap Programma

Level up!

Duurzame Bloemen Platform

Geef bloemen een tweede leven

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over een van onze diensten? Neem dan contact op met Uitvaart Divers. De consultants staan voor u klaar!

Vul het formulier in!