Aflegverenigingen

Wij vertalen ons immaterieel erfgoed naar de tijdgeest van nu.

Mi odo tak'so
Tangi fu jongoe dinari, meki Sranang dede oso culturu sabi no sa lasi ing warti.

Vertaling: dankzij de jonge dienaar, blijft kennis m.b.t. Surinaamse aflegrituelen bewaard.

- Monique 2021-

In Nederland zijn ongeveer 350 afleggers of dienaren actief, verdeeld over meer dan 33 aflegverenigingen. De besturen en afleggers doen hun werk vrijwillig. Afro-Surinaamse Aflegrituelen worden verricht door afleggers/dienaren. De basis rituelen bestaan uit het verrichten van de laatste zorg, de bewassing van de overledene en het scheppen van een troostrijke atmosfeer met zang, dans en plengoffers. De dienaren zijn lid van een aflegvereniging waar zuster- en broederschap kernwaarden zijn. 

De uitvaartbranche is een dynamische branche en verandert continue. Professionalisering van besturen en hun leden kan dan ook niet uitblijven. We hebben nieuwe doelgroepen die onze cultuur niet kennen maar deze wel willen toepassen als het begrijpelijker wordt gemaakt. Voor al deze nabestaanden willen we van betekenis zijn, primair voor de overledene en nabestaanden zelf en secundair om het immaterieel erfgoed te behouden. Dat is onze morele opdracht. Ik ga met u opzoek naar verbinding tussen deze “oude” waarden en huidige behoeftes zodat we ze kunnen behouden voor de toekomst.

GOVERNANCE

Wij adviseren en coachen bestuurders om leiders van overmorgen te worden. We kijken in de breedste zin naar structuur, cultuur, processen, dialoog en samenwerking. Samen stippelen we een routekaart uit om u op weg te helpen een effectieve vereniging te worden waar jong en oud samen bouwen aan het behoud en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed.

LEDEN AAN ZET

Liefdewerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend, het is een team effort. Wij coachen leden om een team te worden. We gaan samen op zoek naar drijfveren, talenten en posities in de kamer. We gaan uit van de kracht van alle leden en kijken hoe we multidisciplinaire teams vormen.

PROFESSIONALISEREN

Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers vergt specifieke kennis en competenties. Dienaren leren vooral in de praktijk. Wij bieden een mix van denken en doen aan uitgaande van uw behoefte. Leren vindt pas plaats als het aansluit bij de persoonlijke noodzaak en behoefte. Samen onderzoeken wij de ontwikkelingsbehoefte van uw vereniging.

Workshops en trainingen

Wij hebben een aantal basis trainingen en workshops ontwikkeld:

Hygiëne

Spiritualiteit & Ethiek

034 - EmpathyCreated with Sketch.

Angisa binden – de low ede

Hoe gaan wij te werk?

Na het kennismakingsgesprek stippelen we een koers uit, passend bij de werkzaamheden van de vereniging. U kunt hierbij denken aan het opstellen van statuten, een huishoudelijk regelement of juist het thema teambuilding.
Onze expertise zit in het verbinden van traditie met nieuwe vormen van afleggen en het coachen van besturen. Aflegvereniging Rachel is aangesloten bij de Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland en denkt, incidenteel op verzoek van het bestuur, mee over het thema erfgoed en verjonging.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over een van onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Uitvaart Divers. Wij staan voor u klaar.

Vul het formulier in!