Over Uitvaart Divers

Uitvaart Divers is het expertise centrum voor inclusieve uitvaarten en rouwrituelen. Daarnaast ondersteunen wij organisaties door innovatie, co-creatie en maatwerk te leveren. Wij ondersteunen particulieren bij self service uitvaarten en rouwverwerking.

Een brug hebben we bijna allemaal in het leven nodig, de een meer, de ander minder. Een brug staat voor verbinding van a naar b, tussen oud en nieuw, vroeger en nu. Een brug kan helpen om verbinding te maken tussen mensen met verschillende culturen. Mijn brug is gebouwd om mensen te helpen bij hun rouwverwerking en bij de verwerking van hun emoties. Ik zorg ervoor dat verschillende culturen bij elkaar komen en dat die eensgezind zijn. Eensgezind omdat wij allemaal ongeacht ras, geaardheid of kleur weten wat verdriet is.  Zoals stromend water voor verbinding zorgt tussen kreken, rivieren en zeeën,  zo zorg ik ervoor dat er verbinding ontstaat tussen organisaties en mensen.

 Ik benader mensen met respect en geduld zodat zij de ruimte krijgen om mee te bewegen met de tij van verandering. Uw wens, geloof en cultuur is mijn vertrekpunt, ik begeleid u op een professionele manier door dit proces. Deze normen en waarden heb ik van mijn moeder meegekregen, die mij geleerd heeft om altijd voor een ander klaar te staan. 

Gran tangi mama fu a lobi en skoro di yu gi mi fu tide na dey mi de wan kan kan uma sondro bigi membre wan uma nanga lobi en firi fu deng di abi yepi fanodu.

Over Monique Kasimbeg

Met voorouders uit verschillende werelddelen, gevestigd in Suriname, ben ik geboren en getogen in Rotterdam. Ik kan daarom zeggen dat ik een Moksi patu (mengelmoes) ben met creoolse roots als basis. Ik ben dankbaar en trots dat ik kansen in Nederland heb benut om mij te ontwikkelen. Mijn passie is organisaties en mensen helpen die in welke vorm dan ook met rouw en verlies te maken krijgen. Mijn aandacht gaat uit naar kwetsbare vrouwen in moeilijke situaties en het door ontwikkelen van tradities. Wanneer de leerling gereed is, verschijnt de meester.

Interim HR dienstverlening

Met 20 jaar ervaring als HR professional zowel als senior business partner als beleidsadviseur werk ik vooral aan opdrachten in de  uitvaartbranche en publieke sector. Ik ben breed inzetbaar voor HR interim opdrachten die op het snijvlak liggen van samenlevingsvraagstukken, organisatie- en medewerker ontwikkeling. Een opdracht is geen kunstje maar een resultaatgerichte oplossing waar de opdrachtgever van leert en het team beter van wordt. Ik vind het interessant om breder te kijken dan het vraagstuk an sich. Dat zorgt voor meer onderlinge samenhang en verbinding. Ik ben inhoudelijk deskundig, serieus met mijn vak bezig en uw opdracht.

Inclusieve producten & diensten

De samenleving is nog lang niet inclusief. Tot die tijd is er genoeg te ondernemen en te ontwikkelen.  Ik leg me toe op het ontwerpen van inclusieve producten en diensten genaamd iConnect. Niet alleen op HR gebied maar alles waarvan ik denk dat kan bijdragen aan een mooie en praktische wereld. Inclusief is geen doel op zich maar een mindset om verandering te weeg te brengen en te verbinden.  Mijn producten en diensten zijn creatief, out of the box, verbindend en passen binnen elk budget. 

Onze Kernwaarden

Onze dienstverlening is gebaseerd op ons innerlijk kompas.

Liefde

Wij dragen onszelf op er met elkaar iets moois van te maken en elkaar liefdevol te benaderen.

Ondernemend

Sociaal ondernemerschap vormt de basis voor onze dienstverlening waarbij innovatie en verbinding centraal staan.

Vertrouwen

U mag er vanuit gaan dat wij doen waar u op rekent en daar eerlijk en transparant over zijn.

034 - EmpathyCreated with Sketch.

Empathie

Ons empathisch vermogen vormt een belangrijke factor in de omgang met andere mensen.

Missie van Uitvaart Divers

Mensen en organisaties inspireren en motiveren tot een open blik op de wereld. We dragen bij aan begrip voor elkaar en laden het woord wereldburgerschap. Dit doen we door een zo divers mogelijk publiek te laten zien dat emoties wereld waarden zijn, universeel verbonden in het verleden, heden en toekomst. Ons verblijf op aarde draagt bij aan verlichting van de sferen en aan zichtbare- en onzichtbare elementen die zich daarin begeven.

Visie van Uitvaart Divers

Wij creëren toekomstbestendige organisaties waar talent het vertrekpunt is en boven ras, cultuur en religie ingezet wordt. Wij voeden inspirerende en daadkrachtige leiders op door transformationeel leiderschap te omarmen, multidisciplinaire teams te kweken en medewerkers eigen regie te laten ervaren.  Wij zijn er voor organisaties met ambitie, lef en die oog hebben voor de kwetsbare medemens.  

Inspiratie

In de loop der jaren is de oprichter van Uitvaart Divers enorm geïnspireerd geraakt door de quotes van mensen met visie en transitiekracht. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden.