Diversiteit in rouwrituelen

Rouwen is een bijzonder proces en ieder mens rouwt anders.

Elke cultuur en religie kent unieke rouwrituelen. Opvattingen over rituelen verschillen niet alleen per cultuur, ze veranderen ook met de tijd.

Bij een Surinaams overlijden hangen de rituelen af van de religie van de overledene, dit kan creools, hindoestaans, islamitisch, protestants-christelijk, rooms-katholiek of joods zijn.

Wij houden ons vooral bezig met Afro-Surinaamse rouwrituelen en schakelen professionals in van andere religies zodat we nabestaanden op de juiste wijze kunnen bedienen.  U kunt bijvoorbeeld denken aan een Singi Neti en Aiti Dei.

Los van traditie kan er behoefte bestaan aan een bijzonder ritueel om uw dierbare te eren. Rouwen is een bijzonder proces en ieder mens rouwt anders.  Wij helpen u hier vorm aan te geven zodat u vredig kunt terugkijken en de toekomst hoopvol tegemoet kunt gaan. U bent het vertrekpunt.

Laatste zorg door Aflegverening Rachel​

De Surinaamse bewassing uitgevoerd door een dinarivereniging.

Diversiteit in rouwrituelen

Rouwen is een bijzonder proces en ieder mens rouwt anders. U bent het vertrekpunt.

Voorlichting en workshops

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over een van onze diensten? Neem dan contact op met Uitvaart Divers. De consultants staan voor u klaar!

Vul het formulier in!