De Krutu

een Afrikaans gespreksmodel voor communicatie oplossingen in het team

Een conflict heeft meerdere eigenaren

Werkconflicten kunnen ontstaan door miscommunicatie met als gevolg een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding. Het kan gaan om een conflict tussen een werknemer en zijn/haar leidinggevende of een conflict tussen collega’s. De ervaring leert dat er meerdere eigenaren zijn die ieder een rol hebben. Tijdens de krutu krijgt elk teamlid aandacht en betrokken bij de oplossing.

Onze kracht zit enerzijds in het de-juridiseren van geschillen door te focussen op de gezamenlijke belangen. Anderzijds draagt onze mensgerichte aanpak bij aan een toekomstbestendig samenwerkingsverband. 
 
 

Mediation voor nabestaanden

Een uitvaart kan een opstap zijn voor meningsverschillen.

Inclusieve mediation

Wanneer verschillen leiden tot conflicten reiken we nieuwe "brillen" aan.

De Krutu

Een niet westerse manier van conflicthantering.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over één van onze diensten? Neem dan contact op met onze mediator. 

Vul het formulier in!