Arbeidsmediation​

conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om op te lossen met mediation.

Als er sprake is van een conflict op de werkvloer, dat de werkgever en werknemer niet meer zelf kunnen op lossen, kan gekozen worden voor arbeidsmediation.

Werkconflicten ontstaan vaak door miscommunicatie met als gevolg een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding. Het kan gaan om een conflict tussen een werknemer en zijn/haar leidinggevende of een conflict tussen collega’s. Onze kracht zit enerzijds in het de-juridiseren van geschillen door te focussen op de gezamenlijke belangen. Anderzijds draagt onze mensvisie en HR gerichte aanpak bij aan een toekomstbestendig samenwerkingsverband. Immers een juridische aanpak kan altijd nog.

Naast partijen helpen om goed met elkaar in gesprek te zijn, ondersteunen we geschillencommissies zowel procedureel als inhoudelijk. Vanuit een brede HR scope, zijn er vaak  mogelijkheden om conflicten te voorkomen of om te bemiddelen zoals de gesprekcyclus, een klachtenprocedure en vertrouwenspersonen. Wat vaak niet gebeurt, is deze instrumenten verbinden. Ook op inhoudelijk niveau adviseren wij over beleid en implementatie en sluiten we aan bij geschillen die een andere benadering en aanpak vragen.

 

Mediation voor nabestaanden

Een uitvaart kan een opstap zijn voor meningsverschillen.

Inclusieve mediation

Wanneer verschillen leiden tot conflicten reiken we nieuwe "brillen" aan.

Arbeidsmediation​

Als spanningen op de werkvloer hoog op dreigen te lopen.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over één van onze diensten? Neem dan contact op met onze mediator. 

Vul het formulier in!