Inclusieve Mediation

als mensen elkaar niet meer begrijpen.

Inclusive mediation, is welcoming all ideas without filtering or changing them, and working with all types of expression without designing or enforcing communication guidelines.

 

Een ieder van ons denkt dat we de wereld zien zoals die is, maar feitelijk zien we de wereld zoals we zelf zijn. Nederland is een kleurrijke samenleving met mensen uit veel verschillende landen en culturen. Wanneer verschillen leiden tot misverstanden, onbegrip en conflicten kan interculturele mediation uitkomst bieden.  Wij gaan verder dan alleen cultuurverschillen op basis van ras en geloof. 

Daar waar nodig, zetten we cultuur en religie in om mensen dichter bij elkaar te brengen. Wij proberen samen met partijen kennis te vergroten en weerstanden weg te nemen. Dat doen we door het verruimen van wereldbeelden, dat begint met bewust zijn dat waarnemingen een subjectieve kijk zijn. Wat wij waarnemen, nemen we vaak voor waar aan. Daarmee begint de paradigmashift. 

Een inclusieve aanpak gaat uit van alle aspecten die bij dragen aan het proces en de oplossing. 

 

Mediation voor nabestaanden

Een uitvaart kan een opstap zijn voor meningsverschillen.

Inclusieve mediation

Wanneer verschillen leiden tot conflicten reiken we nieuwe "brillen" aan.

Arbeidsmediation​

Als spanningen op de werkvloer hoog op dreigen te lopen.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over één van onze diensten? Neem dan contact op met onze mediator. 

Vul het formulier in!