Mediation voor de nabestaanden

Het verlies van een dierbare kan een opstap zijn voor meningsverschillen.

Als nabestaanden twisten over de uitvaart.

Verdriet en boosheid lopen makkelijk in elkaar over. Conflicten ontstaan lang niet altijd over de verdeling van de nalatenschap. Regelmatig gaan ze ook terug op eerdere, dieperliggende oorzaken en komen als conflict op tafel in de rouwperiode, over de aanpak van de uitvaart of over de verwerking van het verlies. Als er na een overlijden een conflict ontstaat, kan mediation uitkomst bieden. Het samen zoeken naar een oplossing heeft veel voordelen en gaat sneller dan een proces bij de rechtbank. Nabestaandenmediation kan een manier zijn om het verlies samen te verwerken.

Het kan ook voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van de uitvaartondernemer of de verzekering. Er is onduidelijkheid over de kosten, of de uitvaart is niet zo gegaan als u voor ogen had. Tegelijkertijd vindt u het misschien lastig om hierover in gesprek te gaan, een klacht in te dienen of laten uw emoties dit niet toe. Wij adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht of gaan samen met u in gesprek om zorg te dragen voor een goede afhandeling en oplossing van uw klacht. De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt klachten gratis als uw uitvaartondernemer het Keurmerk Uitvaartzorg heeft. Meer informatie kunt u vinden op www.ombudsmanuitvaartwezen.nl. 

 

Mediation voor nabestaanden

Een uitvaart kan een opstap zijn voor meningsverschillen.

Inclusieve mediation

Wanneer verschillen leiden tot conflicten reiken we nieuwe "brillen" aan.

De Krutu

Een niet westerse manier van conflicthantering.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over één van onze diensten? Neem dan contact op met onze mediator. 

Vul het formulier in!